• studiopsychologiczne@gabinetus.pl
  • +48 664 600 261

Oferta

Czym się zajmujemy

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych – to zajęcia grupowe ( grupy max. 8 osobowe) prowadzone przez specjalistę TUS. TUS jest to trening przeznaczony dla dzieci lub młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Co trenujemy?

• Komunikowanie się,
• Umiejętności prospołeczne,
• Rozpoznawanie emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi,
• Umiejętność planowania,
• Budowanie tożsamości,
• Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Dla kogo TUS?

Kiedy dziecko:
• Jest nieśmiałe, małomówne, wycofujące się z kontaktu,
• Ma trudność z przestrzeganiem zasad grupowych,
• Przejawia zachowania agresywne lub inne nieakceptowane społecznie,
• Ma trudności z radzeniem sobie z emocjami w różnych kontekstach społecznych,
• Ma trudność z nawiązywaniem relacji rówieśniczych.

Decyzje o dołączeniu dziecka do grupy poprzedza indywidualna konsultacja rodzica/opiekuna prawnego z psychologiem, ponieważ kluczowe znaczenie dla skuteczności treningu ma odpowiedni dobór grupy. Na spotkaniu omówione zostaną również oczekiwania rodziców/opiekunów oraz struktura zajęć TUS. Dodatkowym atutem MarTUSowego Domku jest to, że posiadamy prywatny ogród, z którego w miarę możliwości staramy się korzystać, by urozmaicić zajęcia.

Uwaga!

Obecnie prowadzimy nabór na wakacyjne turnusy TUS (lipiec/sierpień) oraz cykl zajęć w oparciu o rok szkolny (startujemy we wrześniu).

Czym się zajmujemy

KONSULTACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych, którzy potrzebują porozmawiać na temat wątpliwości dotyczących zachowania czy rozwoju dziecka, w szczególności w sytuacjach takich jak: Zmiany w życiu: -rodzinnym (np. przeprowadzka, rozwód rodziców, pojawienie się rodzeństwa) -szkolnym np.(rozpoczęcie edukacji w szkole, nowej klasie, kłopoty w nauce) -społecznym (kłopoty z samooceną, akceptacją przez rówieśników, wycofanie społeczne, tworzenie relacji)
Czym się zajmujemy

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA:

Dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, doświadczającymi kryzysu w rodzinie, przeżywających stany lękowe, z niską samooceną, które mają problemy z regulowaniem emocji.
prawa autorskie zastrzeżone
Czym się zajmujemy

TERAPIA RĘKI:

Dla dzieci:
• Mających problem z poprawnym trzymaniem kredki czy długopisu
• Mających problemy z napięciem mięśniowym
• Siadających w „siadzie W” po 2 roku życia
• Nie mają określonej lateralizacji po 3 roku życia (preferencja prawej lub lewej ręki)
Czym się zajmujemy

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Dla dzieci przejawiających trudności w uczeniu się. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach, a także ułatwianie funkcjonowania w przedszkolu lub szkole.

Zapraszamy również na gabinetus.pl