• studiopsychologiczne@gabinetus.pl
 • +48 664 600 261

Marta Głowacka

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia.
Zostałam zakwalifikowana do kursu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, jak również Trenerem TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyłam Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w żłobku, szkołach podstawowych oraz w prywatnym centrum psychoterapii.

Od 2013 r. prowadzę szkolenia i warsztaty w zakresie profilaktyki i psychoedukacji. Odbiorcami moich warsztatów są zarówno uczniowie, ich rodzice a także kadra pedagogiczna.

Od 2019 roku rozwijam się u boku psychoterapeutów specjalizujących się w nurcie psychodynamicznym. Posiadam bogate doświadczenie w pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu grup wsparcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Aktualnie realizuję się zawodowo jako właściciel MarTUSowego Domku. Moją misją zawodową jest wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców w prawidłowym rozwoju.

Wierzę, że odpowiednio wcześnie przeprowadzona diagnoza oraz terapia może pomóc uniknąć wielu problemów z jakimi szczególnie teraz borykają się dzieci, młodzież a także dorośli.

Zajmuję się:

 • Treningiem Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży
 • Pomocą psychologiczną
 • Interwencją w kryzysie
 • Poradnictwem psychologicznym
 • Szkoleniami dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 • Prowadzę grupy rozwojowe z elementami socjoterapii dla młodzieży
 • Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Aleksandra Dobrska

Jestem pedagogiem specjalnym ze specjalizacją wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz edukacja i rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, certyfikowanym terapeuta zajęć SI oraz trenerem TUS SST.
Swoje doświadczenie zbierałam poprzez wiele praktyk, które odbywałam od szkół do klubów malucha, oraz poprzez pracę w przedszkolu bliskościowym, gdzie zdobyłam dużą wiarę w siebie i nauczyłam się jak wspierać dziecko w trudnych dla niego sytuacjach.
Jako pedagog specjalny i trener TUS pragnę wspierać dzieci w ich rozwoju i emocjach oraz nauczyć radzić sobie w trudnych sytuacjach.

W MarTUSowym Domku prowadzę zajęcia TUS, terapię pedagogiczną oraz sensoplastykę.

Alicja Sikorska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podczas praktyk miałam okazję zapoznać się z terapią zajęciową, prowadziłam treningi relaksacyjne, brałam także udział w procesie diagnozy dzieci oraz konsultacjach z rodzicami. Obecnie nadal poszerzam swoją wiedzę na studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, planuje dalej rozwijać się w tym kierunku. W kręgu moich zainteresowań znajduje się także nauka o osobowości oraz psychologia pozytywna, nazywana czasem psychologią szczęścia. Zostałam psychologiem, ponieważ pomaganie ludziom i możliwość wspierania innych daje mi niesamowitą satysfakcję i motywuje mnie do działania. Lubię pracować z drugim człowiekiem, dzięki czemu praca jest moją pasją. Kieruję się empatią i przekonaniem, że każdy z nas, zarówno mały, jak i duży, zasługuje na zrozumienie i otrzymanie pomocnej dłoni, będąc w potrzebie. Pracując nie skupiam się wyłącznie na trudnościach i problemach, a razem z klientem poszukuje jego mocnych stron i zalet.

W MarTUSowym Domku prowadzę zajęcia TUS oraz udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży.

Beata Słomińska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam pedagogikę specjalną, specjalność: edukacja integracyjna i włączająca. Wcześniej ukończyłam studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Na mojej dalszej ścieżce edukacyjnej kończyłam studia podyplomowe m.in. na kierunku oligofrenopedagogika oraz pedagogika opiekuńczo wychowawcza, pedagog szkolny.

Kończąc szkolenie Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu nabyłam kompetencje do prowadzenia i projektowania zajęć TUS.

Szukając kolejnych metod pracy rozpoczęłam swoją przygodę z integracją sensoryczną kończąc kurs pierwszego i drugiego stopnia, a finalnie studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna. Przygoda z integracją sensoryczną trwa do dziś. Wykorzystuję swoją wiedzę nie tylko w czasie diagnozy czy terapii SI, ale także w czasie każdych zajęć i warsztatów prowadzonych przez mnie. Staram się stworzyć dzieciom środowisko przyjazne sensorycznie, tak by każdy mógł się dobrze czuć w grupie i w pełni uczestniczyć w zajęciach.

Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkołach na stanowisku nauczyciela wczesnoszkolnego, nauczyciela współorganizującego, pedagoga szkolnego w klasach I-VIII. W centrum terapeutycznym na stanowisku terapeuty Si. A także pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej m.in. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Moja maksyma: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Stąd moje zainteresowanie metodami opartymi na zabawie. Preferuje metody aktywizujące z wykorzystaniem wszystkich zmysłów dziecka. Zabawa jest najbardziej naturalną aktywnością dziecka, najpiękniejszą. Nauka poprzez zabawę daje niesamotne efekty, a zaangażowanie dziecka wpływa na znacząco na postępy terapii.

W swojej pracy kieruje się słowami: Nie ma dziecka jest człowiek. Staram się traktować każde dziecko jak partnera, okazując mu szacunek i wsparcie jakiego potrzebuje.   

Zajmuję się:

 • Treningiem Umiejętności Społecznych
 • Terapią pedagogiczną
 • Terapią ręki
 • Konsultacjami pedagogicznymi
 • Sensoplastyką

Aleksandra Brzozowska

Absolwenta Pedagogiki Rewalidacyjnej i Przedszkolnej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Tutor oraz Trener Treningu Umiejętności Społecznych, jak również Trener TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Terapeuta ręki.

Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu „Arteterapii i terapii zajęciowej” w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie z zakresu „Dialogu Motywującego” w Akademii Dialogu Motywującego.

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi  jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, arteterapeuta oraz tutor.

Moja droga zawodowa związana jest ze wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy staram się łączyć różne nurty wychowania, wplatać elementy muzykoterapii, arteterapii, jak również pedagogiki zabawy.

Wyznaję zasadę: NIE wszyscy, NIE tak samo, NIE w jednym czasie. W różnorodności – piękno.

Anna Szeluga

Jestem psychologiem, absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie o specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia, certyfikowanym terapeutą poznawczo – behawioralnym dzieci i młodzieży, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 12 lat świadczę pomoc skierowaną do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wybrałam zawód psychologa, bo lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Chętnie dzielę się wiedzą. Doświadczenie zdobywałam poprzez pracę w szkołach i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Aktualnie najwięcej zajmuje się wczesnym diagnozowaniem nieprawidłowości rozwojowych, wspieraniem rozwoju małych dzieci, prowadzeniem konsultacji dla rodziców. Towarzyszę w szukaniu rozwiązań problemów wychowawczych, pomagam lepiej rozumieć dzieci i młodzież, ich uczucia, zachowania, trudności, potrzeby. Wspieram  w empatycznej komunikacji i budowaniu dobrych, bliskich relacji w rodzinie. Czerpię z rodzicielstwa bliskości, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Katarzyna Jankowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego w Warszawie. Ukończyłam studia licencjackie w zakresie edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. Jestem Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), oraz edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.  Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako wychowawca w Ośrodku Opiekuńczo- Wychowawczym w Płocku w Placówce Interwencyjnej i Socjalizacyjnej. Od 2022 r. jestem specjalistą ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w jednej z płockich szkół ponadpodstawowych. Od 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w obszarze radzenia sobie z emocjami oraz trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym. Wspieram młodzież i rodziców w budowaniu prawidłowych relacji. Mówią, że być może pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale czasami wystarczy chwila, impuls, aby odmienić świat właśnie tej jednej osoby.

Ewa Jamrowska

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza). Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: socjoterapii, oligofrenopedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Aktualnie podnoszę kwalifikacje na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

Jestem certyfikowanym terapeutą TUS SST, ukończyłam także m.in. szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom I).

Przez kilkanaście lat dbałam o bezpieczeństwo, odpowiedni rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży przebywających w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym w Płocku (w placówkach: Interwencyjnej i Socjalizacyjnej). Pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku.

Ze względu na fakt, iż ukończyłam kierunek zgodny z własnymi marzeniami i zamiłowaniem, potrafię w swojej pracy odnaleźć radość, sens i ciągłą motywację do działania.

Emila Żochowska

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Ukończyłam Studia I i II stopnia na

kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe w zakresie

edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jestem certyfikowanym Tutorem

a wkrótce Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szkole podstawowej, będąc nauczycielem wychowania przedszkolnego. Od ponad 8 lat pracuję z dziećmi przygotowując je do rozpoczęcia nauki w szkole. Skupiam się na niwelowaniu deficytów, jak również rozwijaniu uzdolnień, dbam o holistyczny rozwój najmłodszych. Towarzyszę dzieciom w poznawaniu siebie oraz otaczającego je świata, pomagam im radzić sobie z emocjami oraz napotykanymi trudnościami. W pracy z dziećmi najchętniej sięgam do metod aktywizujących, bowiem zależy mi na tym, by uczyć je samodzielności. Nie bez powodu słowa Konfucjusza towarzyszą mi w pracy z dziećmi: Powiedz mi a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem.

Małgorzata Chiszberg

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także studia podyplomowe w zakresie: edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika integracyjna i terapia pedagogiczna.

Obecnie jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Przez pierwsze lata mojej pracy zawodowej zatrudniona byłam w klasie integracyjnej w charakterze specjalisty współorganizującego kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki takiej ścieżce zawodowej zyskałam bogate doświadczenie nie tylko w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale również z uczniami i uczennicami, których rozwój przebiegał nieharmonijnie lub wolniej.

Podczas wieloletniej pracy w szkole organizowałam indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne bądź doskonalące umiejętność czytania, pisania i liczenia (m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj. dysleksją, dysgrafią, czy dysortografią).

W swojej pracy nauczycielskiej, jak i terapeutycznej wykorzystuję metody z zakresu różnych obszarów pedagogiki. Systematycznie poszerzam swój warsztat pracy o nowe, aktywizujące metody pracy. Należą do nich m.in. Metoda Dobrego Startu oraz metoda Ortograffiti rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w celu wspomagania rozwoju i profilaktyki niepowodzeń szkolnych.

Nie mniej ważny od rozwoju umysłowego jest rozwój emocjonalny i społeczny moich uczniów. Wspieram go podczas codziennych sytuacji szkolnych, a także stwarzając im rozmaite okazje do odniesienia sukcesu, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz udanych relacji z rówieśnikami.

Joanna Raczkowska

Jestem logopedą, fonoaudiologiem, protetykiem słuchu, nauczycielem języka migowego oraz terapeutą ręki. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku logopedia z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
W Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku zdobyłam tytuł protetyka słuchu. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.

Praca z ludźmi to moja pasja, prowadzę terapie dla dzieci od 3 roku życia, natomiast górna granica wieku moich pacjentów nie istnieje. Posiadam doświadczenie, które zdobywałam na różnych oddziałach szpitalnych, a także w przedszkolach, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pracowałam w poradni logopedycznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, a także brałam udział w konferencjach naukowych. Moją pasją jest język migowy, który obecnie znam na poziomie C1. W swoim życiu stawiam na nieustanny rozwój, dlatego ciągle się szkolę i poszerzam swoją wiedzę, aby w profesjonalny
i kompetentny sposób pomagać moim pacjentom.

Urszula Kamińska

Jestem psychologiem, ukończyłam pięcioletnie, jednolite studia magisterskie w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie o kierunku psychologia kliniczna.
Studia podyplomowe o kierunkach: Seksuologia kliniczna oraz Terapia uzależnień
i współuzależnionych. Obecnie jestem na trzecim roku czteroletniego szkolenia
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuję w nurcie psychodynamicznym pod regularną superwizją certyfikowanego superwizora PTP i Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu TFP. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmuję się leczeniem zaburzeń osobowości, depresji, stanów lękowych, zaburzeń nastroju.

Paulina Pilichowska

Jestem absolwentką pedagogiki ze specjalnością socjoterapia i promocja zdrowia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Posiadam również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, skupiającej się na edukacji, terapii i wsparciu osób z spektrum autyzmu. Jestem certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych I i II stopnia.

Moja pasja do pracy z dziećmi zaczęła się już na studiach, gdzie podjęłam pracę w żłobku, kontynuując ją w przedszkolu, a obecnie  jestem aktywną uczestniczką życia szkolnego lokalnej placówki. 

Od zawsze kieruję się przekonaniem, że doświadczenie jest kluczowe, dlatego staram się rozwijać uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach aby moja praca była na jak najwyższym poziomie. 

Głęboko wierzę, że każde dziecko zasługuje na równy dostęp do wsparcia w prawidłowym rozwoju.

W MarTUSowym Domku zajmuje się prowadzeniem treningu umiejętności społecznych oraz terapią pedagogiczną.

Sławomir Krzeski

Jestem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowałem na wydziale humanistycznym. Ukończyłem Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci
i Młodzieży.

Obecnie jestem na 3 roku czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem wieloletnim nauczycielem i wychowawcą w różnych typach szkół.

Doświadczenie, które tam zdobyłem jest dla mnie ogromnym wsparciem w pracy terapeutycznej
z osobami niepełnoletnimi zarówno w okresie latencji jak i w okresie adolescencji.
Prowadzę terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych: lękowych,
obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń psychosomatycznych i odżywiania, stanów depresyjnych

Izabela Majchrzak

Pani Iza jest dostępna osobiście w biurze Domku:

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8:00-11:00

oraz telefonicznie/mailowo w środy i piątki między godziną 17:00 a 20:00.

Odpowie na Państwa pytania i wątpliwości dotyczące spraw administracyjnych, organizacyjnych, przekieruje do odpowiedniego specjalisty czy przekaże dokumentację.

Kontakt: 664-600-261