• studiopsychologiczne@gabinetus.pl
  • +48 664 600 261

Marta Głowacka

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia.
Zostałam zakwalifikowana do kursu psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowanym Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych, jak również Trenerem TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera.
Jako studentka  doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w międzynarodowych korporacjach.  Pracowałam zarówno na stanowiskach obsługi klienta jak również pełniłam rolę kierownika średniego szczebla, gdzie byłam odpowiedzialna za pozyskanie i tworzenie zespołu. Prowadziłam dziesiątki rozmów kwalifikacyjnych w celu doboru najlepszych osób.

W moim życiu bliska mojemu sercu jest psychologia, dlatego wybrałam ją jako ścieżkę dalszego rozwoju i nabyłam doświadczenie pracując w żłobku oraz szkołach podstawowych.

Od blisko dekady realizowałam i realizuję szereg szkoleń i warsztatów w ramach projektów unijnych. Byłam odpowiedzialna za opracowanie i realizację szkoleń dla szerokiego grona osób, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, czy też osób długotrwale bezrobotnych.

Chętnie podejmuję się zleceń od szkół, dla których regularnie prowadzę warsztaty w zakresie profilaktyki i psychoedukacji. Odbiorcami moich warsztatów są zarówno uczniowie, ich rodzice a także kadra pedagogiczna.

Od 2019 rozwijam się u boku psychoterapeutów specjalizujących się w nurcie psychodynamicznym. Posiadam bogate doświadczenie w pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu grup wsparcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Aktualnie realizuję się zawodowo jako właściciel swojej działalności gospodarczej, w ramach której spełniam swoje marzenie prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych, tak ważnych i przydatnych w satysfakcjonujących relacjach społecznych.

Moją misją zawodową jest wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców w prawidłowym rozwoju, dlatego utworzyłam MarTUSowy Domek, jako odpowiedź na potrzeby społeczne.

Wierzę, że odpowiednio wcześnie przeprowadzona diagnoza oraz terapia może pomóc uniknąć wielu problemów z jakimi szczególnie teraz borykają się dzieci, młodzież a także dorośli.

Mam świadomość, że wielu problemom można zaradzić, uzyskując odpowiednio wcześniej profesjonalne wsparcie psychologiczne czy psychoterapeutyczne.

Zajmuję się:

  • Treningiem Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży
  • Pomocą psychologiczną
  • Interwencją w kryzysie
  • Poradnictwem psychologicznym
  • Szkoleniami dla uczniów, nauczycieli i rodziców
  • Prowadzę grupy rozwojowe z elementami socjoterapii dla młodzieży
  • Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Agata Strzegowska

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oraz studiów magisterskich o specjalności terapia pedagogiczna z socjoterapią w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jestem też trenerem umiejętności społecznych (TUS), także dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Szczególnie interesuję się zagadnieniami związanymi z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) u dzieci i dorosłych. Praktykę zawodową odbyłam w zespole gabinetów psychoterapeutycznych „Poza Schematami” w Warszawie, przy prowadzeniu „Warsztatów dla dobrych rodziców” przeznaczonych dla rodziców dzieci z ADHD i zaburzeniami opozycyjno –  buntowniczymi. Skuteczność opieram na pełnym zaangażowaniu, bardzo dobrej komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów.

W pracy pedagogicznej kieruję się myślą Janusza Korczaka – „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą cudownego chłopca, miłośniczką zwierząt, hobbystycznie zajmuję się kwiatami, zarówno domowymi jak i ogrodowymi.

Aleksandra Brzozowska

Absolwenta Pedagogiki Rewalidacyjnej i Przedszkolnej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany Tutor oraz Trener Treningu Umiejętności Społecznych, jak również Trener TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Terapeuta ręki.

Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu „Arteterapii i terapii zajęciowej” w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ukończyłam dwustopniowe szkolenie z zakresu „Dialogu Motywującego” w Akademii Dialogu Motywującego.

Jestem nauczycielem dyplomowanym, posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi  jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, arteterapeuta oraz tutor.

 

Moja droga zawodowa związana jest ze wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy staram się łączyć różne nurty wychowania, wplatać elementy muzykoterapii, arteterapii, jak również pedagogiki zabawy.

Wyznaję zasadę: NIE wszyscy, NIE tak samo, NIE w jednym czasie. W różnorodności – piękno.