JUŻ JEST !!!

Nabór do bezpłatnego projektu

 „Od kanapowca do Zawodowca”   

Projekt skierowany do mieszkańców Płocka:

  • dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat
  • rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci

W ramach projektu oferujemy:

  1. Trening ABC koszykówki dla dzieci pod opieką Trenerów Wisły Płock Basketball !
  2. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci  z psychologiem sportu dotyczące m.in. motywacji
  3. Warsztaty dla rodziców i dzieci z doradcą zawodowym na temat m.in. zawodów przyszłości
  • 15.02.2023 – 15:00- 18:00 (Grupa A)
  • 18.02.2023 – 10:00-15:00  (Grupa B)
  • 22.02.2023 –  15:00 do 20:00  (Grupa C)
  • 25.02.2023 – 10:00 do 15:00  (Grupa D) 

KONTAKT:

Kom. Bartłomiej Głowacki 508-623-327

Mail: odkanapowcadozawodowca@wp.pl

WWW: www.martusowydomek.pl

Biuro Projektu: ul. Spółdzielcza 17. Płock, MarTUSowy Domek

Udziału w projekcie „Od kanapowca do Zawodowca”  jest bezpłatny

Projekt finansowany na podstawie umowy z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka

Do pobrania: